Novitātes pedagoģijā profesionālās izglītības skolotājiem

3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

3.1.7. Jautājumi un uzdevumi pārdomām un refleksijai par mācīsanās stiliem

uzdUzdevums
  • Lai izzinātu savu dominējošo mācīšanās stilu, Jūs varat izmantot 6.pielikumā piedāvāto testu, kas varētu norādīt to stilu, kam dodat priekšroku. Tā rezultāti izmantojami kā pamats pārdomām par savu dominējošo mācīšanās stilu, tā stiprajām un vājajām pusēm, kā arī lai spētu citos atpazīt viņu mācīšanās stilus.
  • Pēc testa veikšanas, Jūs varat 7. pielikumā iepazīties ar mācīšanās stilu raksturojumiem, savukārt to stiprās un vājās puses atspoguļotas 3.4. attēlā.
    Mācīšanās stilu stiprās un vājās puses
uzdJautājumi un uzdevumi pārdomām un pašrefleksijai!

1. Vai testa rezultāti jūs pārsteidza? Vai tas bija tas, ko jau zinājāt par savu mācīšanās stilu? Atgriezieties pie jautājumiem un savām atbildēm, lai pārdomātu vēlreiz savas atbildes, kas, iespējams, deva pārsteidzošāko rezultātu!

2. Pārrunājiet pedagoģiskos risinājumus, pielāgojot tos dažādiem mācīšanās stiliem. Īpaši pārdomājiet to ietekmi uz mācīšanu, mācīšanos, kā arī padomu un norādījumu došanu!

3. Kāpēc izpratne par mācīšanās stiliem ir būtiska mācību procesa plānošanā un organizēšanā gan skolotājam, gan skolēnam?

4. Kā Jūsu novērojumi par mācīšanās stilu dažādību var ietekmēt Jūsu pieeju mācīšanas un mācīšanās procesam?

5. Uzdevums - kādu metodi (piemēram, anketēšanu, testu u.c.) Jūs ieteiktu izmantot, lai audzēkņi mēģinātu izprast savus dominējošos mācīšanās stilus? Mēģiniet to izstrādāt!

6. Noslēgumā atkārtoti izvērtējiet savas tagadējās zināšanas prasmes, attieksmes (skatīt 1.pielikumu). Kādas izmaiņas ir vērojamas?