Novitātes pedagoģijā profesionālās izglītības skolotājiem

3.4. Smadzeņu darbība, mācīšana un mācīšanās (D.Kalniņa)

3.4.3. Mācību metodes iegaumēšanas un atcerēšanās veicināšanai

Katru stundas daļu nepieciešams padarīt atšķirīgu un multisensoru. Deivids Sousa (Sousa, 2006) piedāvā dažas metodes, ko izmantot stundā: skolotāja stāstījums, vētījums, kooperatīvās mācīšanās grupas, lasīšana, savstarpēja mācīšana (pāros), laboratorijas darbi, darbs ar datoru, žurnāla rakstīšana, vieslektori, videofilmas vai prezentācijas, ierakstu klausīšanās, refleksija, Zigzags (Jigsaw), diskusiju grupas, lomu spēles un simulācijas, didaktiskās spēles. Arī vērtēšanas metodes nepieciešams variēt, lai skolēni dažādos veidos varētu parādīt, ko viņi ir iemācījušies: rakstiski pārbaudes darbi, testi, portfolio, izstādes, demonstrējumi, modelēšana, intervijas, žurnāli, prezentācijas, video, mūzika un dejas.

uzdUzdevums

  1. Izanalizējiet savu mācību stundu uzbūvi pēdējā nedēļā un izdariet secinājumus par produktivitāti attiecībā uz jaunas informācijas iegaumēšanu!
  2. Mēģiniet izplānot vienu mācību stundu, atbilstoši iepriekš rakstītajam par iegaumēšanu un atcerēšanos!

Ir veikti pētījumi, lai noskaidrotu, cik daudz skolēni atceras pēc 24 stundām pēc dažādu mācību metožu izmantošanas (3.10. att.).

met

3.10.attēls. Iegaumēšanas daudzums pēc dažādu mācību metožu izmantošanas (pēc Sousa, 2006)

 

Visefektīvākās ir metodes, kurās skolēnam pašam ir kaut kas jādara ar mācību materiālu, tomēr nevar teikt, ka kāda mācību metode būtu vislabākā – svarīgi ir izmantot dažādas metodes, nevis koncentrēties vienas metodes, piemēram, lekcijas, izmantošanu, paturot prātā, ka skolēni labāk atceras un gūst vairāk, ja viņi ir aktīvi iesaistīti mācīšanās procesā.

uzdUzdevums

  1. Izanalizējiet pēdējās nedēļas mācību stundas un pierakstiet, kādas metodes un cik daudz izmantojāt!
  2. Izpētiet 5. attēlu un izdariet secinājumus par izmantoto metožu efektivitāti!
  3. Ko un kāpēc nepieciešams mainīt metožu izvēlē?