Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft Powerpoint

Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft Powerpoint
Noklikšķināt uz saites http://www.liis.lv/mspamati/saturs_4_powerpoint.htm, lai atvērtu URL.