Iveta Pāvilsone attēls
Tālākizglītības kursi informātikas skolotājiem Liepājā
nosūtīja Iveta Pāvilsone — trešdiena, 2012. gada 25. janvāris, 11:45
 
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2012.gada 11.februārī 10:00 sāksies tālākizglītības kursi informātikas mācību priekšmeta pedagogiem Liepājā. Mācības notiks Lielā iela 14, Liepājas Universitātē.

Pārējās nodarbības notiks Vānes iela 4, Liepājas Valsts tehnikumā.