Rita Ābele attēls
Tālākizglītības kursi matemātikā
nosūtīja Rita Ābele — trešdiena, 2012. gada 4. janvāris, 21:32
 
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2012.gada 7.janvārī plkst.10:00 sāksies tālākizglītības kursi matemātikas mācību priekšmeta pedagogiem.

Mācības notiks Rīgā, Rīgas Valsts tehnikumā, Kr.Valdemāra ielā 1.