Rita Ābele attēls
Seminārs- diskusija
nosūtīja Rita Ābele — otrdiena, 2011. gada 13. decembris, 14:35
 
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 14.decembrī viesnīcā Reval Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, Rīgā , plkst.9.30 notiks seminārs- diskusija profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.

Rita Ābele, projekta vadītāja
 
I.G.
Atbilde: Seminārs- diskusija
nosūtīja Imants Gorbāns — ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris, 18:58
 
Direktoru vietnieku semināra 14.12.2011. foto attēlu galerija: http://profizgl.lu.lv/mod/lightboxgallery/view.php?id=22770