Rita Ābele attēls
Tālākizglītības kursi ķīmijā, matemātikā, latviešu valodā.
nosūtīja Rita Ābele — sestdiena, 2011. gada 8. oktobris, 10:07
 
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros Rīgā 2011.gada 8.oktobrī plkst.9:00 sāksies tālākizglītības kursi ķīmijas pedagogiem. 
2011.gada 8.oktobrī plkst.10:00 tālākizglītības kursi  Kurzemes reģiona latviešu valodas pedagogiem sāksies Liepājā, bet Latgales reģiona matemātikas pedagogiem kursi sāksies Rēzeknē.

Projekta vadītāja,
Rita Ābele