Rita Ābele attēls
Seminārs svešvalodu darba grupai
nosūtīja Rita Ābele — ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis, 14:51
 

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 ietvaros š.g.19.aprīlī, plkst 10.30, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, 315.auditorijā (jaunajā korpusā) notiks seminārs svešvalodu darba grupai.