Rita Ābele attēls
2010.gadā paveiktais
nosūtīja Rita Ābele — pirmdiena, 2010. gada 27. decembris, 10:29
 
Līdz ar gadu miju noslēdzies Latvijas Universitātes un sadarbības partneru- Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, kopīgi realizētā ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) īstenošanas pirmais gads.
Informāciju par paveikto šajā laika posmā lasiet pielikumā.