Rita Ābele attēls
Projekta pirmā darba gada veikuma izvērtēšanas seminārs
nosūtīja Rita Ābele — otrdiena, 2010. gada 30. novembris, 20:02
 
Š.g.10.decembrī plkst.10.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks projekta pirmā darba gada veikuma izvērtēšanas seminārs.

Diskusiju mezglpunkti būs:
 izskaidrojošā darba veikums, kā arī turpmākās iespējas e-vides Moodle apguvē un pieredze tālākizglītības kursu organizēšanā;
 profesionālo izglītības iestāžu pieredze e-vides Moodle izmantošanā pedagoģiskajā procesā;
 zināšanu novērtēšanas sistēmas Tests izmantošanas iespēju popularizēšana profesionālās izglītības sistēmas pedagogiem;
 galvenie projektā realizējamie uzdevumi 2011.gadā.

Projekta vadītāja
Rita Ābele