I.G.
Darba grupas seminārs par gatavošanos konferencei
nosūtīja Imants Gorbāns — trešdiena, 2010. gada 10. marts, 09:27
 
25.03.2010 plkst.14.30 darba grupas seminārs par mācību materiālu vērtēšanu un aktuāliem jautājumiem saistībā ar projekta konferences “Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
profesionalitātes nodrošināšanai” organizēšanu.