Ērika Šumilo. Starptautiskās ekonomikas vēsture. (e-grāmata)

16.2. Ekonomikas vēsture

     Ārvalstu ekonomikas vēsturi var iedalīt četrās daļās:

1. Senie laiki.

2. Viduslaiki.

3. Jaunie laiki.

4. Visjaunākie laiki.