Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.16. Grafisko organizatoru izmantošanas piemēri bioloģijā

Grafisko organizatoru izmantošanas piemēri bioloģijā

Piemērs. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums

Augu šūna

Pazīmes

Dzīvnieku šūna

+

Kodols

+

+

Goldži komplekts

+

+

Endoplazmatiskais tīkls

+

-

Šūnas centrs (centrosoma)

+

+

Mitohondriji

+

+

Hloroplasti

-

+

Citoplazma

+

+

Vakuolas

+

+

Ribosomas

+

+

Leikoplasti

-

+

Hromoplasti

-

+

Šūnapvalks

+

-

Kodoliņš

+

-

Lizosomas

+

+

Šūnas membrāna

+

Piemērs. Divu abinieku - vardes un krupja - salīdzinājums

Divu abinieku - vardes un krupja - salīdzinājums

Piemērs. Informācijas strukturēšana, izskaidrojot fotosintēzes norisi (pēc Uno, 2009)

fotosinteze

Piemērs. Dinozaura anatomiskā uzbūve

dinozaurs

Piemērs. K-W-L-H metode

Laba metode priekšzināšanu aktualizēšanai. Noder darbam grupā. Donna Ogle (1986) ir izveidojusi kā mācīšanās moduli teksta lasīšanas aktivizēšanai.

K – palīdz skolēnam atcerēties, ko viņš zina/KNOW par šo tēmu.

W – palīdz skolēnam noteikt, ko viņš vēlas/WANT iemācīties.

L - palīdz skolēnam noteikt, ko viņš iemācīsies/LEARN, ja izlasīs tekstu

H - palīdz skolēnam noteikt, kādā veidā/HOW viņš var iemācīties vēl vairāk (izmantot citus literatūras avotus utt.)

Skolēni izmanto informāciju, kas tiek dota, lai izpildītu darba uzdevumu. (Ogle, 1986)

K-W-L-H paraugs - Dinozauri

dinozauri1