Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.15. Kā veidot grafisko informācijas organizatoru?

Kā veidot grafisko informācijas organizatoru?

Izstrādājot grafisko informācijas organizatoru, ieteicams izpildīt 3-soļu darbības

1. Analizējiet informāciju, kas jāiemācās un akcentē atslēgas vārdus un frāzes.

2. Nosakiet attiecības starp koncepcijām (jēdzieniem) un faktiem. Savstarpējo attiecību noteikšana palīdzēs izvēlēties grafiskā organizatora struktūru. Iespējamās sakarības varētu būt:

Ja jūs gribat attēlot

lietojiet

parādību virkni, sistēmu, sērijas

secības, cikla diagrammas

salīdzinājumu

paralēlus sarakstus, Venna diagrammas, t-shēmas

sakārtojumu/pakārtojumu

hierarhijas shēmas, sazarotu zirnekli

klasifikāciju

zirnekli, matricu, t-shēmas

datu pasniegšanu

grafikus, tabulas

daļas attiecību pret veselu

attēlus, hierarhijas shēmas

cēloņus un ietekmi

asakas shēmu, cikla diagrammas, blokshēmas, matricu

3. Sakārtojiet informāciju loģiskā secībā!