Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.14. Informācijas apgūšanas un zināšanu strukturēšanas modeļi

Informācijas apgūšanas un zināšanu strukturēšanas modeļi

Izšķir vairākus veidus informācijas vizuālajam attēlojumam.

1. Hierarhiskais

Saista galvenās koncepcijas, pakārtotās kategorijas un dažāda veida līmeņus.

Vispārināšana un klasificēšana.

2. Konceptuālais

Sasaista galvenās idejas, kategorijas vai klases ar faktiem.

Informācijas aprakstīšana, savākšana, problēmu risināšana un salīdzināšana/pretstatīšana.

Tipiski izmantoVenna diagrammas ar diviem savstarpēji pārklājošiem apļiem, attēlojot līdzīgās un atšķirīgās pazīmes.

3. Secības

Sakārto notikumus, parādības, procesu etapus hronoloģiskā kārtībā.

Lineārais – raksturo sākumu un beigas.

Cēloņi/sekas

Process/gala iznākums

Problēma/risinājums

4. Cikls

Aptver notikumu virkni cikliskā procesā.

Nav sākuma un beigu – notikuma, procesa nepārtrauktība.

Informācijas virknēšana, pēctecība, cikls. (Graphic Organizers and Flow Charts).