Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.13. Uzskates metodes - informācijas vizualizācijas izmantošana bioloģijas stundās

Uzskates metodes - informācijas vizualizācijas izmantošana bioloģijas stundās

Katram indivīdam ir atšķirīgas spējas uztvert informāciju. Cilvēku sadalījums pēc to spējām procentuāli atšķiras (10. attēls).

daudzpusigas spējas

10. attēls. Procentuālais sadalījums pēc informācijas uztveres spējām (pēc Dunn, 1988)

Kas ir grafiskie organizatori?

Grafiskie informācijas organizatori ir informācijas vizuāls attēlojums, kur tā tiek strukturēta, sakārtojot pēc nozīmīguma noteiktā sistēmā, izmantojot specifiskus apzīmējumus (Bromley, et al., 1998). Grafiskie organizatori ir efektīvs līdzeklis domāšanas un mācīšanās attīstībai, jo palīdz skolēniem:

 attēlot abstraktas idejas konkrētākā veidā,

 parādīt atsevišķu faktu un koncepciju savstarpējās attiecības,

 organizēt idejas,

 vieglāk „uzkrāt” un atcerēties informāciju (Billmeyer & Barton, 1998).

Grafisko organizatoru nozīme mācību procesā

1. Koncentrē uzmanību uz galvenajiem elementiem.

2. Palīdz apvienot/integrēt iepriekšējās zināšanas ar jauniegūtajām zināšanām.

3. Uzlabo koncepciju attīstības apguvi.

4. Bagātina lasīt-, rakstīt- un domātprasmes.

5. Palīdz rakstu darbu plānošanā

6. Sekmē mērķtiecīgu diskusiju.

7. Palīdz mācību vielas plānošanā.

8. Var izmantot kā zināšanu novērtēšanas instrumentu.

Apkopojumā grafisko informācijas organizatoru nozīmi varētu attēlot shēmas veidā (11. attēls)

GIO nozīme

11. attēls. Grafisko informācijas organizatoru nozīme