Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.12. Piemēri darbam ar tekstu

Piemēri darbam ar tekstu

Pasvītro, kuras vielas, savienojumi un šūnas ir atrodamas vesela cilvēka urīnā! Urīnviela, glikoze, olbaltumvielas, ūdens, sāļu joni, alkohols, hormoni, medikamentu atliekas, eritrocīti.

Zīmējumā attēlotas zieda daļas.


zieds

(attēls adaptēts no http://content.answcdn.com/main/content/img/Gardeners/f0061.jpg)

Darba uzdevums:
1) pēc izvēles pieraksti un nosauc trīs zieda sastāvdaļas
2) paskaidro, kāda ir putekšnīcas nozīme ziedā?

Izvēlieties katram no dotajiem zinātniekiem atbilstošo ieguldījumu bioloģijas zinātnes attīstībā! Savieno izvēlētās atbildes! Dots arī lieks variants!

1. MendelisIeviesis jēdzienu “šūna”

2. DarvinsIeviesis bināro nomenklatūru

3. HuksPētījis iedzimtības likumsakarības

4. LinnejsPierādījis dabiskās izlases lomu evolūcijas procesā

5. ŠelfordsPētījis ekoloģisko faktoru ietekmi uz dzīvajām būtnēm
Noskaidrojis DNS struktūru

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12. klasei 2007./2008. mācībugadā

Izpētiet ciltskoku, kurā attēlota kādas slimības iedzimšana! Kāda gēna alēle to izraisa?

ciltskoks

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12. klasei 2008./2009. mācību gadā

Lasi tekstu un daudzpunktu vietā liec dotos vārdus atbilstošajā locījumā!

Dotie vārdi: liels, koksne, kambijs, mazs, lūksne (miza), pavasaris, biezs, rudens.


Gadskārta ir ............................ pieaugums viena gada laikā. Tā veidojas, daloties ......................... šūnām. Uz vienu pusi tas veido dažas kārtas ................................. šūnu, bet uz otru – daudz kārtu ................................. šūnu. Ja barības vielu un ūdens ir daudz, šūnas izaug ...................................ar plānām sieniņām. Tā notiek ................................................., bet ............................................... veidojas ......................................... šūnas ar .............................................. apvalku. Ziemā šūnas nevairojas.

Teksts no Tukuma rajona atklātā bioloģijas olimpiāde 8. klasei