Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

1. Bioloģijas mācību stunda

1.3. Mācību stundas plāna veidošana

Mācību stundas konspekta veidošana

Stundas konspekts

Klase...............................................

Tēma..................................................

Mērķis.................................................

Uzdevumi:

1)

2)

3)......

Mācību materiāli.........................................

Mācību metodes, darba formas....................

1. tabula. Stundas gaita

Stundas posms,

laiks

Mācību saturs

Uzskates, izdales materiāli

Mācību metodes, darba formas

Atgriezeniskā saite

KomentāriLai varētu savus nodomus efektīvāk īstenot, veidojot stundas konspektu (4. attēls) skolotājam būtu ieteicams pievērst uzmanību stundas plānojumam. Noteikti definēt stundas mērķi un sagaidāmos rezultātus (ieteicams pēc Blūma taksonomijas). Vēlams paredzēt arī izmantojamos resursus.

Tā kā jaunajos mācību priekšmetu standartos ir piedāvāta arī dažādu mācību metožu izmantošana, tad ir svarīgi izvēlēties atbilstošās un skolas iespējām piemērotākās metodes un paņēmienus.

Stundas plāna veidošanas paraugs

4. attēls. Stundas plāna veidošanas paraugs