Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

2. Mācību eksursiju organizēšanas un vadīšanas metodoloģija

2.5. Mācību ekskursiju loma mācību procesā

Mācību ekskursiju loma mācību procesā

Ekskursijā skolēni ir ciešākā saskarē ar dabas objektiem un parādībām nekā mācību stundā, tāpēc arī ekskursija var izraisīt emocionālu pārdzīvojumu, kas ir psiholoģiskais pamats skaidru priekšstatu veidošanai, dziļām zināšanām, skolēnu estētisko jūtu audzināšanai [Keirāns, 1967].

Mācību ekskursijas priekšrocības ir šādas:

  • palīdz saskatīt un pārbaudīt parādības, kuras nevar īstenot klasē, rada vienotu izpratni un veido pasaules kopainu;
  • parāda skolēniem apgūtās teorijas nozīmi praksē;
  • tā ir dažādība un vietas maiņa, vēlams ikdienas rutīnas pārtraukums;
  • iespējams izmantot visus uztveres orgānus (redzi, tausti, dzirdi, garšu utt.).

Trūkumi

  • laika patēriņš (saistīts ar ekskursijas plānošanu un norisi);
  • ja ekskursija nav labi noorganizēta, tad skolotājs var zaudēt kontroli pār to;
  • ja mācību ekskursija netiek kontrolēta un izvērtēta, tā var kļūt par laika nelietderīgu izmantošanu [Andersone, 2007].