Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

2. Mācību eksursiju organizēšanas un vadīšanas metodoloģija

2.1. Nodarbības dabā jeb āra nodarbības

Nodarbības dabā jeb āra nodarbības

Nodarbības dabā mēdz saukt par āra nodarbībām.

Āra nodarbība ir praktiska darbība ārpustelpas vidē noteiktu bioloģijas un vides izglītības aspektu realizēšanai.

Viena no āra nodarbības organizācijas formām ir mācību ekskursija.

1. Ekskursija ir īpaša, sarežģīta un daudzveidīga mācību darba organizēšanas forma [Keirāns, 1967].

2. Skolas ekskursija ir ārpusklases mācību un audzināšanas darba organizācijas forma, ar klasi vai skolēnu grupu izziņas nolūkā pārvietojoties no objekta uz objektu to dabiskajos vai mākslīgi radītos apstākļos, pie tam skolotāja izraudzītie objekti atbilst programmas tematiem. [Verziļins, 1979]

3. Ekskursija ir tāda ir mācību darba forma, kur piedalās ekskursantu grupa un ko vada pieredzējis vadītājs – skolotājs. Ekskursijas laikā tiek pētīti objekti vai parādības dabiskajos apstākļos [Боровицкий, 1955].

Mācību ekskursiju mērķis – novērot vai izpētīt praksi [Andersone, 2007].

Galvenais uzdevums – panākt skaidru un precīzu priekšstatu veidošanos, nostiprināt zināšanas, sekmēt skolēnu audzināšanu un vispusīgu attīstību.

Atšķirības no citām mācību formām – ekskursijā objektus novēro dabiskos apstākļos un kopumā [Keirāns, 1967]

Ekskursijas dabā ir saistītas arī ar vides izglītību. Ikvienai pasaules mēroga problēmai ir vietējas saknes, tādēļ vides izglītības uzdevumi skolā vairāk orientēti uz vietējo problēmu saskatīšanu, risināšanu un izpēti, orientējoties no tuvākā uz tālāko – globālo. Vides izglītības uzdevumi skolā ir iedrošināt skolēnus vērtēt, izskaidrot, prognozēt vidi, kā arī rosināt viņu apziņu un modināt zinātkāri par vidi, kā arī mudināt uz aktīvu piedalīšanos vides problēmu risināšanā. Visi uzdevumi ir savstarpēji cieši saistīti un to izpausme ietver sevī vairākus elementus [http://www.fieldstudies.org/]:

Apzināšanās > zināšanas > izpratne > attieksmes > prasmes > rīcība