1. ZEME UN DEBESIS. Elektroniskā grāmata

1.1. Zemes kustība ap Sauli

Saules un zvaigžņu redzamā kustība pie debesīm un reālā Zemes kustība ap asi un ap Sauli. Zvaigznāji, zvaigžņu spožums, zvaigžņu kartes. Zodiaks.

Apskati zvaigžņu kustību nakts gaitā
mūzikas pavadījumā: