1. ZEME UN DEBESIS. Elektroniskā grāmata

1.3. Astronomiskie pētījumi

Pētījumi Latvijā

Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijā Baldones Riekstukalnā ar Latvijas lielāko optisko teleskopu notiek vēlo evolūcijas stadiju zvaigžņu pētījumi un asteroīdu meklējumi. LU Astronomijas institūta Pavadoņu novērošanas stacijā Rīgā notiek Zemes mākslīgo pavadoņu lāzerlokācija un citi pētījumi ģeodinamikā. LU Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzercentra Astrospektroskopijas laboratorijā tiek veikti dažādu evolūcijas stadiju zvaigžņu pētījumi. Venstspils Augstskolas Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē ar Latvijas lielāko radioteleskopu RT-32 notiek tālo kosmisko objektu, Saules un ap Zemi riņķojošo kosmisko atkritumu radionovērojumi.

Šmita teleskops
Radioteleksops RT-32
1,2 m Šmita teleskops Baldones Riekstukalnā ir Latvijas lielākais optiskais teleskops. LU Fotoarhīvs
32 m radioteleskops RT-32 Irbenē ir Latvijas lielākais radioteleskops. I. Vilka foto

Apskati video Ventspils Jaunrades nama observatoriju